Hvad er det egentlig der giver os lyst til at gå på arbejde og hvad er det, der skal til for at vi trives?

Dette område vil, for mig, være i fokus i den kommende uge i forbindelse med et tre-dags trivselskursus, som jeg skal afholde i samarbejde med projektkonsulent Rasmus Nielsen. Kurset skal afholdes for en arbejdsplads der i dag fungerer godt og som bare gerne vil blive endnu bedre (et dejligt udgangspunkt at arbejde ud fra)

Da jeg i øjeblikket sidder med forberedelserne til dette kursus, vil jeg gerne tage jer med ind i dele af de tanker jeg gør mig omkring arbejdsglæde og trivsel generelt.

En del af forberedelserne tager sit udspring i Frederick Herzbergs teori. Han siger blandt andet at: ”Forhold, der skaber utilfredshed, skaber ikke automatisk tilfredshed hvis de forbedres, allerhøjest fører de til en slags nul-stilling”

En interessant vinkel, som jo mest siger noget om, at selvom vi fjernede de faktorer der giver os utilfredshed, så bliver vi ikke nødvendigvis tilfredse af den grund. Og da jeg ofte støder på denne ”græsset var grønnere hvis bare…” sætning, giver det mig et billede af, at vi, i vores kultur, ofte har tendens til at lægge vores fokus på alt det der ikke fungerer i stedet for at lægge vægten på det som jo rent faktisk fungerer.

Rasmus og jeg har valgt at tage afsæt i de ting, der i dag virker godt på denne arbejdsplads og samtidig sætte fokus på hvad de gerne vil holde fast ved, og udvikle på, i fremtiden. De tre hovedlinjer vi vil arbejde med er følgende:

Hvad mener du der kendetegner en god arbejdsplads og hvad gør netop jeres arbejdsplads god?
Hvad gør at du trives, når du er på din arbejdsplads i dag?
Hvordan skaber I trivsel for hinanden som kollegaer i dag?
Tidligere erfaringer har lært mig, at der er to grundknapper man kan skrue på, hvis man skal skrue op (eller ned) for trivslen på en arbejdsplads. Den ene er vedligeholdelsesknappen, som primært vedrører de fysiske og faktuelle rammer omkring arbejdet som f.eks. lokaler, løn, kollegiale ansættelsesforhold (hvem bestemmer over hvem og hvordan er man placeret rent hierarkisk, o.s.v.). Denne knap vedligeholder blot den trivsel der er i dag, men gør den ikke bedre på den lange bane (man kan godt få lønforhøjelse, som selvfølgelig er fedt lige nu, men hvis man ikke føler at man trives generelt, er det lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen!)

Den anden er motivationsknappen som vedrører arbejdets indhold, anerkendelse, ansvar, delagtiggørelse i beslutninger, m.v. Denne knap kan i langt højere grad give en varig forbedring af trivslen.

Ingen af knapperne kan undværes, det er blot væsentligt at kende forskellen på dem.

Denne viden giver mig et godt billede af, at hvis man vil hæve trivslen på en arbejdsplads, så bør man delagtiggøre medarbejderne i selve processen, således at alle har ejerskab af forløbet. Derudover kan det i den grad flytte noget hvis man sætter fokus på: anerkendelse og ros, information og kommunikation samt fællesskab og samarbejde.

Jeg ser selv frem til en givende uge hvor jeg helt sikkert også selv vil få en masse nyt med hjem i rygsækken.

Sjaelesund Podcast Om at være alene i vildmarken
Tak fordi du læste med

“Mit navn er Mette Mortensen. Jeg har 30 års erfaring indenfor friluftsliv og vandring. Siden 2013 har jeg arbejdet med professionelt friluftsliv, hvor jeg som selvstændig deler ud af min viden på diverse kurser, foredrag og firmaevents.”

— Mette Mortensen
Friluftsvejleder, foredragsholder, forfatter og HR-konsulent


Tilføj en kommentar