Heimdall Nordisk Ledelse

“Et ledelseskursus skabt for ledere, der leder andre”

Heimdall Nordisk Ledelse er et nybrud indenfor ledelsesudvikling, hvor der arbejdes med ledelse i et nordisk perspektiv.

Heimdall Nordisk Ledelse er en flerdimensionel ledelsesstil, som er præget af 9 elementer og nogle helt grundlæggende principper og iboende adfærdstræk, som alle i mere eller mindre udtrykt form har.

Heimdall Nordisk Ledelse er en inkluderende og tillidsbåret ledelsesstil, der er et stærkt supplement til at kunne lede og navigere igennem perioder, der er udsat for voldsomme forandringer.

De 9 grundelementer der arbejdes med i Heimdall Nordisk Ledelse er: mod, ærlighed, tillid, etik, vilje, gæstfrihed, uafhængighed, arbejdsomhed og vedholdenhed.

Som kursist får man udviklet og styrket ens handle og kommunikationsværktøjer på en måde, så man får bedre mulighed for at stimulere organisatorisk effektivitet og samtidig skabe høj trivsel blandt de mennesker man leder eller er sammen med.

I Heimdall Nordisk Ledelse arbejder vi eksplorativt, hvilket betyder at vi nysgerrigt udfordrer og hjælper kursisterne med at oversætte elementerne i nordisk ledelse til den bedste praksis for den enkelte.

Kurser – både hos os, hos jer og et sted ude i naturen:

Alle åbne Heimdall Nordisk Ledelses kurser, både endags og de to dages moduler foregår hos os i Aarhus samt på en udendørs lokation i nærområdet.

På de lukkede forløb kommer vi til jer eller rettere, vi finder et sted, der er geografisk praktisk for alle, når vi både skal være inden- og udendørs.

Korte og lange kurser:

På de korte kurser, endags forløb og masterclass, gennemgår vi grundprincipperne og de vigtigste elementer, for at du kan arbejde med Heimdall Nordisk Ledelse. Vi giver tips og ideer til, hvordan du kan arbejde med elementerne uanset om din mission, er at lede dig selv stærkere eller om du skal lede en gruppe eller andre ledere.

På de længere kurser, 2 dages forløb eller de modulopbyggede, går vi mere i dybden med elementerne, værktøjer og de greb, der kan anvendes for at få skabt et ledelses-dna opbygget omkring Heimdall Nordisk Ledelse. Vi medvirker til at omsætte elementerne til din praksis og dagligdag, og vi fokusere på at du får nye kompetencer – ikke kun som teoretiske modeller i hovedet, men nogle du oversætter og omsætter til praktiske handlinger, der styrker din ledelsespraksis.

Underviserne:

På Heimdall Nordisk Ledelse kurserne vil du møde forskellige undervisere. Alle undervisere ledelseserfaring forankret i mange års praksis i forskelligeartede organisationer og virksomheder.

Vi garanterer et Heimdall Nordisk Ledelses kursus, hvor underviserne er top motiveret, har energi og genneslagskraft til at overlevere værktøjer og oversætte den viden, som du vil kunne anvende fra dag et.

Metode:

Kursusformen er eksplorativ, hvilket betyder at du som kursist ikke får en facitliste med entydige svar, men udfordres på tænkning og logik for at finde nye veje for god ledelse, der kan skabe mærkbare resultater for motivation, effektiviet og arbejdsglæde.

I Heimdall Nordisk Ledelse er der intet forlæg, ingen powerpoints eller tunge teoribøger og ledelsesikoner, som du dkal have indgående kendskab til. Du tager det med fra kurset som giver dig bedst mening og lader andet ligge.

Netværk:

Uanset hvilke forløb du har deltaget på, så får du adgang til Heimdall Nordisk Ledelses netværket, hvor du kan erfaringsudveksle med andre, få ny viden præsenteret, deltage i masterclasses og andre arrangementer, der inspirerer og understøtter elementer i nordisk ledelse.

Vil du vide mere:

Skal du med? Klik på linket og følg Heimdalls LinkedIn:

Vil du vide mere om kurset eller Heimdall – Nordisk Ledelse er du velkomment til at kontakte os hos COLO på velkommen@colo.dk

Sjaelesund Podcast Om at være alene i vildmarken
Tak fordi du læste med

“Mit navn er Mette Mortensen. Jeg har 30 års erfaring indenfor friluftsliv og vandring. Siden 2013 har jeg arbejdet med professionelt friluftsliv, hvor jeg som selvstændig deler ud af min viden på diverse kurser, foredrag og firmaevents.”

— Mette Mortensen
Friluftsvejleder, foredragsholder, forfatter og HR-konsulent


Tilføj en kommentar