Der er altid tørvejr mellem bygerne!

Friluftslivets værdier kan anskues fra flere vinkler, afhængigt af hvilken kontekst de sættes ind i.

Ift. udsatte børn og unge ser jeg flere vigtigste værdier, som friluftslivet kan bidrage med. Det er værdier som: ro, personlig udvikling, social modning, selvtillid og glæde.

Et kvalificeret og aktivt friluftsfællesskab kan give udsatte børn og unge mulighed for at opleve nye sider og kvaliteter hos sig selv og andre, som ellers ikke har været synlige. Dette kan på lang sigt bidrage til et styrket selvværd hos de unge. Det giver plads til at være fælles om noget – samt at kunne trække sig, hvis det virker for overvældende. I kraft af muligheden for at prøve nye ting samt at udvikle konkrete praktiske færdigheder i naturen, vil der desuden blive skabt grobund for en mestringsfølelse hos de unge mennesker, som igen er en drivkraft til øget selvværd.

Kunsten er at finde troen på, at livet kun vil os det bedste. Disse udsatte børn og unge, har i deres tidlige liv ofte oplevet det modsatte og kan derfor have svært ved at (gen)finde troen på dette budskab. De kommer ofte med en baggrund med vold, svigt, kriminalitet eller misbrug.

Som jeg ser det, er der ingen let genvej til at skabe gode og troværdige relationer med disse børn og unge. De har allerede oplevet alt for meget svigt, utryghed, utroværdighed eller afvisning i deres liv og vil derfor være yderst følsomme overfor manglende troværdighed hos mig som friluftsvejleder. Jeg bør gøre mig mentalt klar, hver gang jeg drager af sted med disse unge, og være bevidst om de udfordringer, de slås med, og mit eget motiv for at påtage mig opgaven. Jeg skal holde fast i det dilemma, at selv om det for mig er et job, og dermed lig med mad på bordet, så skal jeg også gøre det, fordi jeg finder det spændende, inspirerende og givende at arbejde dels med friluftslivet, dels med mennesker, der ikke nødvendigvis har det let.

Gennem friluftslivet og det udendørs rum får jeg mange ting forærende i kraft af, at jeg holder meget af at færdes i naturen. Jeg trives og er i balance i de rammer, vi færdes i. Det betyder, at jeg kan bruge min energi på at påvirke de unge med en positiv indstilling og et grundlæggende ønske om at være glad. Jeg vil gerne ”noget” med disse unge. Og dette ”noget” handler i alt sin enkelthed om at påvirke deres humør, selvtillid og selvværd i en positiv retning med udgangspunkt i det lille fællesskab, vi kan skabe sammen i sådan friluftsaktiviteter.

Jeg håber på, at naturen, friluftslivet og jeg selv som rollemodel kan være med til at understøtte deres rejse mod den overbevisning, at livet vil os det bedste!

Sjaelesund Podcast Om at være alene i vildmarken
Tak fordi du læste med

“Mit navn er Mette Mortensen. Jeg har 30 års erfaring indenfor friluftsliv og vandring. Siden 2013 har jeg arbejdet med professionelt friluftsliv, hvor jeg som selvstændig deler ud af min viden på diverse kurser, foredrag og firmaevents.”

— Mette Mortensen
Friluftsvejleder, foredragsholder, forfatter og HR-konsulent


Tilføj en kommentar