Kvindelige Veteraner

Foreningen

Hvem er?

Kvindelige Veteraner arbejder for kvinders vilkår og trivsel før, under og efter udsendelse.
– Vi støtter kvindelige veteraner til SELVHJÆLP
– Vi danner rammen for FÆLLESSKAB blandt kvindelige veteraner
– Vi giver VIDEN og oplyser om kvindelige veteraner