Handelsbetingelser for kurser

Arrangør af kurserne er All-Out, v/ Mette Mortensen

1. Forbehold

 • Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl
 • Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på

2. Betaling

 • Ved bestilling betales altid kursets fulde pris
 • Alle kursuspriser er opgjort i danske kroner

3. Deltagerinformation

 • Alle praktiske oplysninger omkring kurset såsom mødetid og -sted, eventuel pakkeliste samt andre praktiske oplysninger fremsendes til deltager på mail efter betaling af kurset
 • De bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser

4. Aflysning af kurset

 • Såfremt det enkelte kursus ikke får den fornøden tilslutning, kan vi aflyse kurset eller foreslå tilrettede vilkår
 • Såfremt lovens retningslinjer foreskriver at vi aflyser kurset, vil vi til enhver tid følge regeringens anbefalinger
 • Annullerer vi således turen, meddeler vi Dem dette straks og tilbagebetaler altid hele det indbetalte kursusgebyr

5. Afbestillingsbetingelser

 • For ethvert kursus gælder at der er 14 dages fortrydelsesret, dog vil De blive trukket et administrationsgebyr på 150 kr.
 • Ved afbestilling frem til 30 dage før afholdelse af kurset, vil 50 % af kurset blive tilbagebetalt. Afbuddet skal fremsendes skrifteligt til All-Out og er gældende fra den dag det er All-Out i hænde
 • Afbestilles kurset mindre end 30 dage før afholdelse vil kursusgebyret ikke blive tilbagebetalt
 • De har mulighed for at overdrage Deres rejse til en anden person som opfylder kravene for deltagelse på kurset. Ønsker De at gøre dette, skal det omgående meddeles til All-Out.

6. Delvis udnyttelse af arrangement

 • Udebliver De fra et arrangement, eller udnyttes kun dele af de inkluderedeelementer, kan godtgørelse ikke påregnes

7. Deltagernes ansvar

 • De skal rette Dem efter gældende regler og anvisninger givet af instruktører, og andre, som har forbindelse med kursets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke Dem fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at De påbegynder kurset. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler Dem.
 • Optræder der mangler hos vore instruktører eller leverandører, har De pligt, til på stedet, at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør De skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation
 • Vi gør opmærksom på, at du som deltager i vores aktiviteter, deltager på eget ansvar og risiko
  Ansvar for private egendele i forhold til skader eller tab påhviler deltageren og All-Out kan ikke drages til ansvar for dette
 • Deltagelse i All-Outs kurser foregår på eget ansvar og risiko og du er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring der dækker de aktiviteter som du deltager i, samt dækker i tilfælde af, at du er skyld i andres tilskadekomst eller tab

8. Vort ansvar

 • Lider De tab eller skade som følge af vore fejl eller mangler på kurset, begrænses vort ansvar til at omfatte dette
 • Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed

9. Reklamation

 • Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter kursets afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.